|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2024.


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NỀN TẢNG MYKOL

I. Nguyên tắc chung
MYKOL là nền tảng được xây dựng theo mô hình B2B, cung cấp dịch vụ Influencer Marketing với mục đích:
 • Là bên thứ ba kết nối Nhà tuyển dụng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Influencer Marketing với KOL/KOC/Influencers đăng ký tham gia nền tảng (Gồm: KOC/KOL/Influencer đăng ký, tạo hồ sơ, là cơ sở để Nhà tuyển dụng lựa chọn ứng viên phù hợp với công việc/chiến dịch của doanh nghiệp).
 • Là công cụ trực tuyến giúp Nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm KOC/KOL/Influencers dễ dàng thông qua bộ lọc.
 • Thông tin về Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers trên website MYKOL chỉ mang tính chất tham khảo, không tuỳ ý đóng thêm bất cứ chi phí gì khi chưa thực sự hiểu rõ về ứng viên.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ Nhà tuyển dụng nhanh chóng chọn lựa KOC/KOL/Influencers phù hợp và ngược lại thông qua:
  • Hệ thống đơn giản, dễ sử dụng.
  • Tài khoản bao gồm các thông tin chi tiết, cụ thể cho việc chọn lọc.
  • Bộ lọc hiện đại, kết nối Nhà tuyển dụng với KOL/KOC/Influencers phù hợp.
  • Tạo điều kiện cho KOL/KOC/Influencers gia tăng thu nhập thông qua các công việc phù hợp.

Nguyên tắc của nền tảng MYKOL.
 • Tuân thủ theo pháp luật Nhà nước Việt Nam.
 • Xây dựng và đảm bảo môi trường hoạt động trực tuyến văn hóa, lành mạnh.
 • Luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

II. Quy định chung
Bằng việc truy cập vào website nền tảng MYKOL, các thành viên, khách hàng đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào.
 • Người sử dụng nền tảng bao gồm: Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers.
 • Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ MYKOL được gọi chung là thành viên.
 • Điều khoản đăng ký thành viên tại Form đăng ký có giá trị tương đương hợp đồng với MYKOL.
 • MYKOL là công cụ hỗ trợ một phần (cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ ứng viên của Nhà tuyển dụng, chúng tôi không tham gia vào quá trình chọn lựa, hợp tác và thanh toán dịch vụ giữa hai bên).
 • Thông tin tin hệ thống hỗ trợ tìm kiếm KOL/KOC/Influencers được cung cấp trên website với mục đích: hỗ trợ tìm kiếm theo tiêu chí có sẵn, lựa chọn theo nhu cầu, tham khảo thông tin các ứng viên và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
 • Ứng viên là KOL/KOC/Influencers tìm kiếm việc bằng cách xây dựng hồ sơ theo mẫu của MYKOL.
 • Nhà tuyển dụng là cá nhân, doanh nghiệp đăng ký thông báo tuyển dụng thông qua MYKOL.

III. Quy trình giao dịch
3.1. Quy trình dành cho Nhà tuyển dụng
1.1 Tạo hồ sơ Nhà tuyển dụng
 • Bước 1: Nhà tuyển dụng đăng ký tài khoản tại MYKOL.
 • Bước 2: Khách hàng đăng nhập tài khoản trên MYKOL.
 • Bước 3: Đăng tin tuyển dụng, cung cấp cụ thể và chi tiết nhất các thông tin được yêu cầu.
 • Bước 4: Lưu lại và chờ quản trị viên kiểm duyệt.

1.2 Tìm kiếm KOL/KOC/Influencers
 • Bước 1: Truy cập vào trang chủ của MYKOL phần dành cho Nhà tuyển dụng.
 • Bước 2: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản dành cho Nhà tuyển dụng.
 • Bước 3: Chọn mục Tìm kiếm ứng viên Tiktok.
 • Bước 4: Thực hiện các thao tác tìm kiếm, xem hồ sơ, lọc để chọn được ứng viên phù hợp theo yêu cầu.
3.2. Quy trình dành cho KOL/KOC/Influencers
2.1. Tạo hồ sơ ứng viên:
 • Bước 1: KOL/KOC/Influencers đăng ký tài khoản tại MYKOL.
 • Bước 2: Thành viên đăng nhập tài khoản trên MYKOL.
 • Bước 3: Ở phần quản lý tài khoản, điền các thông tin cơ bản được yêu cầu để hoàn thành hồ sơ (profile).
 • Bước 4: Lưu lại.

Lưu ý: Quy trình dành cho MYKOL (Người cung cấp dịch vụ)
Lưu ý:
 • Các thông tin trên website do 3 đối tượng sau upload: admin MYKOL, Nhà tuyển dụng, KOC/KOC/Influencer.
 • Các thông tin do admin upload đã được kiểm duyệt về nội dung pháp lý trước khi đăng tải.
 • Các bước đăng tải thông tin của Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers đều đã trải qua cơ chế rà soát thông tin trên website.
 • Sau khi đăng nhập, Nhà tuyển dụng sử dụng công cụ tạo việc làm dành cho riêng Nhà tuyển dụng. Tin này sẽ được admin xác thực trước khi công khai trên website.
 • Bản số hóa ảnh bằng định dạng file .jpg, .bmp, .png, .gif với kích cỡ không vượt quá 1280 x 1024 pixel.
 • Khi tham gia nền tảng MYKOL, người sử dụng dịch vụ có thể hủy thông tin đăng tải bất cứ lúc nào.

IV. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Lưu ý: Quy trình này đã được chúng tôi quy định chi tiết trong dự thảo “Giải quyết tranh chấp của MYKOL”.

V. Quy trình thanh toán
Ban quản lý MYKOL đưa ra các phương thức thanh toán, người sử dụng dịch vụ có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp.

VI. Đảm bảo an toàn giao dịch
Các thành viên, khách hàng sử dụng dịch vụ nền tảng MYKOL cam kết như sau (có quy định rõ ràng trong Điều khoản dành cho người sử dụng)
 • Cá nhân/Doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư hợp pháp theo quy định của Pháp luật.
 • Các thông tin cung cấp phải xác thực với thông tin thực tế.
 • Cam kết giá dịch vụ, công việc phải đúng giá với môi trường bên ngoài.
 • Thông tin về ứng viên, nhà tuyển dụng trên website chỉ mang tính chất tham khảo, việc lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của KOL/KOC/Influencers và Nhà tuyển dụng.
 • Không kinh doanh các dịch vụ nhà nước cấm.
 • Đảm bảo an toàn thanh toán:
  • MYKOL sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tính hợp nhiều tính năng hiện đại, thông minh, chế độ bảo mật cao nhằm đảm bảo thông tin cá nhân, an toàn thanh toán của người sử dụng nền tảng MYKOL.
  • Việc thanh toán dựa trên cơ chế nạp và trừ tiền của hệ thống thông qua mạng viễn thông nên đảm bảo việc thanh toán luôn chính xác. Bên cạnh đó, MYKOL cũng sẽ có các bước xác thực lệnh thanh toán để đảm bảo người sử dụng không bị nhầm lẫn trước khi đưa ra quyết định thanh toán.
 • Đảm bảo an toàn giao dịch:
  • Những lệnh thanh toán thành công được xác nhận thông qua hệ thống MYKOL sẽ đảm bảo khách hàng có thể liên hệ được với ứng viên thông qua hồ sơ thông tin được cung cấp trên website sàn MYKOL.
  • Phí thanh toán trực tuyến trên MYKOL chỉ là phí kết nối giữa nhà tuyển dụng với KOL/KOC/Influencers phù hợp, chi phí này không bao gồm phí ngoài môi trường trực tuyến và trách nhiệm hợp tác thành công giữa khách hàng và thành viên nền tảng.

VII. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
7.1. Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
 • MYKOL có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin đăng ký của người sử dụng ngay từ khi thành viên/khách hàng đăng ký tham gia nền tảng MYKOL.
 • MYKOL sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, thông tin bổ sung có liên quan của thành viên.
 • Các thông tin của thành viên nền tảng MYKOL chỉ được dùng để:
  • Cung cấp, thông báo các dịch vụ của MYKOL. Dịch vụ ở đây bao gồm dịch vụ chính và các tiện ích, các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng,.. nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ MYKOL.
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Giải quyết các vấn đề hay tranh chấp phát sinh khi thành viên sử dụng dịch vụ của MYKOL.
  • Thông tin của các thành viên được lưu trữ trên hệ thống server và chỉ có admin của MYKOL được phép xem (không được điều chỉnh) ngoại trừ trường hợp reset lại mật khẩu khi có yêu cầu từ đại diện thành viên xác minh qua hệ thống liên lạc giữa ban quản trị và người đại diện thành viên.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: các thông tin thu thập sẽ được lưu trữ trên server tối thiểu 1 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu xóa bỏ các thông tin trên của người đại diện cơ sở. (Việc lưu trữ này nhằm mục đích cung cấp thông tin thành viên khi có cơ quan chức năng điều tra yêu cầu)
  • Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Azdigi
7.2. Bảo mật thông tin
 • MYKOL cam kết không tiết lộ thông tin do thành viên, khách hàng cung cấp dưới mọi hình thức (Ngoại trừ cơ quan chức năng có yêu cầu bằng văn bản).
 • Các thông tin của cá nhân, doanh nghiệp, thành viên không được sửa chữa khi chưa có sự đồng ý của các bên liên quan (Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu của Cơ quan pháp luật, việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba sẽ được thông qua ý kiến của thành viên. MYKOL có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp các tài liệu như lịch sử dữ liệu giao dịch, thông tin đăng ký,..của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật)
7.3. Giải quyết khiếu nại thông tin
 • Trường hợp người sử dụng nhận thấy MYKOL sử dụng thông tin sai mục đích, phạm vi đã thông báo, người sử dụng cần thu thập đầy đủ thông tin chứng thực.
 • Trường hợp MYKOL dùng thông tin đúng mục đích, website và ngưới sử dụng tự thỏa thuận, bồi thường để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng.
 • Trường hợp không thể thỏa thuận, mọi tranh chấp sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

VIII. Quản lý thông tin xấu
8.1. Yêu cầu chung đối với Nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng là các cá nhân, doanh nghiệp hợp tác với MYKOL, cam kết như sau:

 • Kinh doanh hợp pháp trong các lĩnh vực.
 • Các thông tin cung cấp trên website đều xác thực.
 • Cam kết thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các nội dung đã cam kết với ứng viên và MYKOL.
 • Thông tin trên MYKOL chỉ mang tính chất tham khảo do tất cả thông tin đều là do Nhà tuyển dụng cung cấp cho MYKOL.
 • Việc lựa chọn ứng viên hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Nhà tuyển dụng, MYKOL không được can thiệp vào ý chí đó.
 • Không kinh doanh các dịch vụ Nhà nước cấm.
 • Chỉ kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ đã được sự chấp nhận của Pháp luật Việt Nam.
 • Không sử dụng MYKOL cho việc quảng bá thông tin sai mục đích, truyền bá tư tưởng chống phá chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, Tôn Giáo, Chính Trị, văn hóa phẩm đồi trụy, các nội dung liên quan đến mê tín – dị đoan hay sử dụng ngôn từ vô văn hóa, phản cảm.
8.2. Yêu cầu chung đối với KOL/KOC/Influencers
 • Các thông tin cung cấp trên website đều xác thực.
 • Cam kết thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các nội dung đã cam kết với Nhà tuyển dụng và MYKOL.
 • Thông tin trên MYKOL chỉ mang tính chất tham khảo do tất cả thông tin đều là do thành viên cung cấp cho MYKOL.
 • Việc lựa chọn công việc, Nhà tuyển dụng hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Nhà tuyển dụng, MYKOL không được can thiệp vào ý chí đó.
 • Không sử dụng MYKOL cho việc quảng bá thông tin sai mục đích, truyền bá tư tưởng chống phá chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, Tôn Giáo, Chính Trị, văn hóa phẩm đồi trụy, các nội dung liên quan đến mê tín – dị đoan hay sử dụng ngôn từ vô văn hóa, phản cảm.
8.3. Cơ chế rà soát, kiểm tra thông tin của MYKOL
 • MYKOL sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn thanh toán của người sử dụng nền tảng MYKOL.
 • Các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động đăng tải tại MYKOL là các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, đã được kiểm tra các thông tin trước khi đăng tải trên website.
 • MYKOL cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ ứng viên, doanh nghiệp để ứng viên, nhà tuyển dụng có thể xác nhận được công việc, vị trí mình tìm hiểu, lựa chọn.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
 • MYKOL cam kết nỗ lực bảo đảm an toàn và ổn định cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, lỗi đường truyền,..để người sử dụng an tâm và tin tưởng.
 • Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền Internet hoặc các lỗi khác liên quan dẫn đến người sử dụng không thể sử dụng dịch vụ của MYKOL, người sử dụng phải thông báo kịp thời cho MYKOL để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

X. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý nền tảng MYKOL
10.1. Quyền của ban quản lý nền tảng MYKOL
 • MYKOL sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho người sử dụng sau khi người sử dụng hoàn thành các thủ tục đăng ký kê khai và điều kiện bắt buộc của MYKOL đề ra.
 • MYKOL có quyền thu phí từ việc sử dụng dịch vụ của Nhà tuyển dụng và ứng viên thông qua các phương thức đã được quy định trong Quy trình thanh toán.
 • MYKOL có quyền chấm dứt quyền thành viên thông qua tài khoản và quyền sử dụng một hoặc tất các các dịch vụ nếu phát hiện tài khoản đó có vi phạm các quy chế hoạt động đã đề ra.
 • MYKOL yêu cầu các thành viên tham gia dịch vụ phải cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin mình cung cấp.
 • MYKOL không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những tổn thất của các giao dịch được hoàn tất do người sử dụng là chủ tài khoản thực hiện hoặc kẻ gian lợi dụng lỗi hoặc sơ suất của chủ tài khoản để thực hiện.
 • MYKOL có quyền giữ bản quyền sử dụng các nội dung trên MYKOL. Tất cả các nội dung, biểu tượng, nội dung phần mềm trên MYKOL đều thuộc quyền sở hữu của MYKOL. Nghiêm cấm hành vi sao chép, sử dụng phổ biến, bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • MYKOL có quyền khóa tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp, thành viên khi vi phạm các điều kiện trong quy chế và chờ kết luận/thỏa thuận cuối cùng của các bên liên quan.
10.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của ban quản lý nền tảng MYKOL
 • Đưa ra các quy định về việc sử dụng nền tảng MYKOL.
 • Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống để đảm bảo các giao dịch được thực hiện dễ dàng mỗi ngày.
 • Tổ chức các tiện ích, dịch vụ, chương trình khuyến mại đúng theo quy định của Pháp luật.
 • Bảo mật thông tin các thành viên tham gia sàn.
 • Cung cấp các thông tin về Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers để hai bên có thể dễ dàng tìm kiếm, kiểm tra và lựa chọn sao cho phù hợp với các yêu cầu, tiêu chí.
 • Tiếp nhận các ý kiến khiếu nại từ người sử dụng dịch vụ và xử lý, giải quyết tranh chấp kịp thời.
 • MKhi hai bên có mâu thuẫn, thì hai bên (Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers) có mâu thuẫn thì hai bên tự hòa giải. Khi không thể đi tới thỏa thuận chung, người bị hại cần thu thập toàn bộ thông tin, bằng chứng và gửi lại qua chúng tôi theo địa chỉ email. MYKOL đóng vai trò trung gian hòa giải trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người dùng, đảm bảo quyền bình đẳng hai bên. Căn cứ vào từng tình huống khiếu nại cụ thể, MYKOL sẽ có giải đáp chi tiết cho người bị hại theo quy định.
 • Yêu cầu Nhà tuyển dụng và thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo đúng quy định pháp luật.
 • Giám sát và phê duyệt việc đăng tải thông tin cơ sở, Nhà tuyển dụng và ứng viên.
 • Căn cứ theo từng tình huống khiếu nại cụ thể, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ có giải đáp chi tiết cho người bị hại áp dụng các chính sách theo quy định.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký các đối tượng tham gia nền tảng MYKOL và thường xuyên cập nhật các thông tin đó.
 • Xử lý kịp thời các vi phạm đang diễn ra trên MYKOL.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn khi khách hàng sử dụng dịch vụ
 • Ân cần hướng dẫn, tư vấn thành viên và các khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Lịch sự khi nhận phản hồi, khiếu nại, tạo dụng hình ảnh kinh doanh uy tín cao, chất lượng dịch vụ tốt.

XI. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ MYKOL
11.1. Quyền và trách nhiệm của thành viên MYKOL
 • Cá nhân phải tạo tài khoản, lập hồ sơ để có thể sử dụng một số tính năng của website.
11.2. Nghĩa vụ của thành viên MYKOL
 • Thành viên thực hiện các giao dịch trên MYKOL.
 • Thành viên phải tuân theo quy định của MYKOL.
 • Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép.
 • Phải thông báo ngay cho MYKOL khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản.
 • Phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi có liên quan do tài khoản người sử dụng gây ra.
 • Tham gia sử dụng phải tuân thủ quy chế hoạt động của sàn, các quy định tại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.
11.3. Quyền của Nhà tuyển dụng
 • Nhà tuyển dụng có quyền yêu cầu MYKOL cung cấp thông tin của các ứng viên.
 • Tham gia, đăng tải và tìm kiếm ứng viên phù hợp trên website chính thức của MYKOL.
 • Tự do đàm phán, thỏa thuận với ứng viên khi sử dụng dịch vụ.
11.4. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng
 • Cung cấp các kiến thức pháp lý để bên MYKOL hỗ trợ tìm kiếm ứng viên tiềm năng.
 • Ghi chú rõ ràng về thanh toán, giao dịch bao gồm thời gian, địa điểm hay các thông tin đầy đủ nếu thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, tránh gây hiểu nhầm dẫn đến phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

XII. Điều khoản áp dụng
Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers cần đồng ý rằng:
 • Những điều khoản của MYKOL được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ tranh chấp, khiếu nại pháp lý phát sinh sẽ được giải quyết theo Luật Việt Nam tại tòa án Việt Nam.
 • Trường hợp bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hóa bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của những điều khoản khác được nêu ra trong quy định sử dụng này.
 • MYKOL có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung quy định sử dụng này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, người sử dụng cần có trách nhiệm theo dõi các quy định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này.
 • Nếu cá nhân/doanh nghiệp tiếp tục sử dụng trang web sau khi MYKOL bổ sung các nội dung trong điều khoản và quy định, điều này thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó.
 • Người sử dụng (Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers) và MYKOL thỏa thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra khiếu nại và kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới MYKOL phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 1 năm tính từ khi nguyên nhân của phát sinh đó xảy ra, MYKOL có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

XIII. Điều khoản cam kết

MYKOL và những người sử dụng nền tảng MYKOL đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong bản quy chế hoạt động này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của MYKOL

Công ty TNHH Influ X

Địa chỉ: TDP Trại Quan Nha, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam

Hotline: 0383050533

Email: mykol.vn@gmail.com

Đại diện công ty
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Bùi Văn Hằng
fb-icon
zalo