|
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Điều I: Mục đích
Điều khoản của thỏa thuận này nhằm mục đích xác định phạm vi quyền, nghĩa vụ và các vấn đề khác có liên quan đến quyền/nghĩa vụ/trách nhiệm giữa người sử dụng và MYKOL.
Thủ tục sử dụng dịch vụ của Nhà tuyển dụng và KOL/KOC/Influencers trong việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm bao gồm các giao dịch thương mại điện tử được cung cấp bởi MYKOL.
Điều II: Định nghĩa.
 • “Trang web/Website/Công ty” có nghĩa là MYKOL.
 • “Người sử dụng dịch vụ” có nghĩa là những khách hàng (Nhà tuyển dụng), thành viên (KOL/KOC/Influencers) và những người không phải thành viên tiếp cận, sử dụng những sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp tại thoả thuận này.
 • “Khách hàng” là những Nhà tuyển dụng đã ký thỏa thuận với MYKOL về quảng cáo Influencer Marketing.
 • “Thành viên” có nghĩa là cá nhân/doanh nghiệp cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản cho MYKOL và nhận được thông tin liên tục từ công ty, những người được phép sử dụng dịch vụ do MYKOL cung cấp.
 • Những người không phải thành viên là những cá nhân/doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do MYKOL cung cấp mà không cần đăng ký.
 • Mỗi cá nhân/doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ MYKOL sẽ được cung cấp một số định danh riêng để xác định thành viên và đảm bảo đã được công ty chấp thuận hoạt động.
 • “Mật khẩu” có nghĩa là sự kết hợp giữa chữ cái và số để đảm bảo sự an toàn thông tin của các thành viên tham gia dịch vụ, do người sử dụng tự chọn và được MYKOL chấp nhận.
 • “Quản trị viên” là người được cấp quyền quản lý và điều hành dịch vụ MYKOL tổng thể.
 • “Media” là những trang blog hoặc mạng xã hội thành viên tham gia sử dụng nền tảng đã cung cấp và có thể được tìm thấy qua địa chỉ RSS/URL.
 • “Nội dung” nghĩa là những thông tin/hình ảnh thành viên cung cấp để tham gia vào dịch vụ của nền tảng MYKOL.
 • “Chiến dịch/Công việc” là những danh mục Nhà tuyển dụng cung cấp riêng biệt, gói gọn trong một lĩnh vực cụ thể.
 • “Cấp độ thành viên” trên bảng xếp hạng là cấp độ quy định cho từng thành viên tùy thuộc vào kết quả hoạt động trong việc thực hiện các chiến dịch/công việc được MYKOL cung cấp.
 • ““Ngày làm việc” là những ngày bình thường, không kể ngày thứ bảy, chủ nhật hay các ngày lễ khác theo bộ lịch Việt Nam.
Điều III: Hiệu lực/Áp dụng/Điều chỉnh thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
Để giúp người dùng dễ dàng nắm bắt toàn bộ các điều khoản khi sử dụng dịch vụ, MYKOL sẽ thiết lập biên bản điều khoản này ở phần đăng ký khi khách hàng/thành viên làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Hiệu lực của thoả thuận về điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đã được phổ biến cho người dùng.
 • Mỗi khi thành viên nhấn chọn đồng ý với các thỏa thuận được quy định trong điều khoản này và tự nguyện đăng ký tài khoản, thành viên sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này ngay từ thời điểm đăng ký.
 • MYKOL có quyền điều chỉnh trong giới hạn không vi phạm các quy định/luật liên quan: Luật Giao dịch Điện tử, Luật về quảng bá sử dụng thông tin mạng và truyền thông, Luật Chữ ký Điện tử cũng như các quyền lợi chính đáng của thành viên tham gia.
 • Điều chỉnh thỏa thuận nếu có xảy ra thì thành viên sử dụng dịch vụ sẽ tự động bị ràng buộc theo sự thay đổi đó kể từ thời điểm quyết định điều chỉnh được thực hiện.
 • Khi có bất kỳ điều chỉnh nào xảy ra do MYKOL thực hiện thì ngày bắt đầu áp dụng cùng lý do điều chỉnh phải được thông báo trong dịch vụ mà không được có bất kỳ sự chậm trễ nào.
 • Nếu thành viên nhận được thông báo điều chỉnh mà không đồng ý với những điều chỉnh đó, những thành viên đó có quyền ngừng sử dụng các dịch vụ và chấm dứt hợp đồng với MYKOL.

Điều IV: Quy tắc thường trực về các vấn đề khác với điều khoản sử dụng dịch vụ.
Bất kỳ điều khoản nào không được định nghĩa trong bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ tuân theo các luật liên quan khác như: Chính sách/Quy định, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (Phụ lục).

Điều V: Hướng dẫn dẫn nhập vào điều khoản sử dụng dịch vụ.
Thành viên khi đăng ký tham gia phải đọc kỹ điều khoản sử dụng dịch vụ được cung cấp và gửi yêu cầu mở tài khoản, sử dụng dịch vụ cho chúng tôi. Khi MYKOL chấp nhận yêu cầu, thành viên có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.
Khi thành viên/Khách hàng chọn “Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách Thông tin Cá nhân” và việc đặt thông tin trong mẫu, điều này được xem như khách hàng đã nắm và hiểu rõ toàn bộ về điều khoản sử dụng dịch vụ và các chính sách khác của công ty (Chính sách bảo mật,..)

Điều VI: Các thông tin cần thiết để gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ
Để đăng ký làm thành viên, Ứng viên/Nhà tuyển dụng buộc phải cung cấp các thông tin như tên, tuổi, địa chỉ thường trú, email…
Bất kỳ cá nhân/doanh nghiệp nào sử dụng trái phép tên và thông tin cá nhân của người khác sẽ bị xóa tài khoản và có thể phải đối diện với những vấn đề pháp lý.
Điều VII: Chấp nhận yêu cầu sử dụng dịch.
MYKOL sẽ chấp nhận yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ nếu thành viên cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu theo mẫu.
Nếu người đăng ký đủ 14 tuổi, bạn có thể chấp nhận thỏa thuận này và hoàn thành những thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, MYKOL có thể từ chối hoặc hủy bỏ tư cách thành viên trong những trường hợp sau:
 • Trường hợp người đăng ký dưới 14 tuổi.
 • Trường hợp người nộp đơn đăng ký đã làm mấy quyền thành viên trước đó. Tuy nhiên, sau 3 năm kể từ ngày mất quyền thành viên và người đó lại đăng ký thành viên trở lại thì sẽ không áp dụng những điều này.
 • Trường hợp tư cách thành viên của người nộp đơn đăng ký sẽ gây ra những khó khăn cố hữu liên quan đến các kỹ năng của nền tảng MYKOL.
 • Trường hợp người đăng ký liên tục đăng ký lại và chấm dứt tư cách thành viên một cách thường xuyên với mục đích đạt được lợi ích từ các sự kiện/lợi ích khác nhau của MYKOL hay Nhà tuyển dụng.
 • Trường hợp người nộp đơn đăng ký sử dụng tên của người khác để đăng ký..
 • Trường hợp có thông tin sai lệch, thiếu sót, sử dụng trái phép hoặc lỗi thông tin.
Nếu vi phạm những người hợp nêu trên, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ có nguy cơ bị thu hồi tư cách thành viên trong thời gian 1 tháng nhằm ngăn chặn các hành động bất hợp pháp.

Điều VIII: Sử dụng dịch vụ
Bạn sẽ được bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi kể từ khi nhận được chấp nhận yêu cầu sử dụng từ MYKOL. Tuy nhiên, một số dịch vụ có thể được bắt đầu từ ngày chỉ định.
Trường hợp lỗi kỹ thuật, chiến dịch/công việc không thể bắt đầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng công bố trên website hoặc thông báo ngay lập tức cho thành viên để giảm thiểu tối đa sự khó chịu của thành viên tham gia.
MYKOL có thể dựa vào bảng xếp hạng để phân loại thành viên và giới hạn phạm vi sử dụng dịch vụ của họ.

Điều IX: Thời hạn dịch vụ
 • Dịch vụ của MYKOL được cung cấp 24 giờ một ngày và tất cả các ngày trong năm kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ. Tuy nhiên, sẽ có thời điểm dịch vụ tạm thời không khả dụng do lỗi hệ thống, thay đổi thiết bị hoặc các lỗi khác trong thời gian công ty thông báo. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng trước/sau khi dịch vụ không khả dụng.
 • MYKOL có thể phân chia dịch vụ và xác định thời hạn phục vụ cho mỗi phần dịch vụ và sự phân chia này sẽ được thông báo cho các thành viên tham gia nền tảng.

Điều XI: Điều chỉnh/Hạn chế về dịch vụ
Những điều chỉnh/hạn chế liên quan đến dịch vụ, ngày thực hiện và tiến hành thay đổi, nền tảng MYKOL sẽ chủ động thông báo đến người sử dụng.
Trong những trường hợp quy định sau, nền tảng được phép hạn chế hoặc hủy bỏ một phần/toàn bộ dịch vụ đang cung cấp:
 • Trường hợp người sử dụng quá lạm dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ không thể cho phép bạn tiến hành sử dụng một cách bình thường.
 • Trường hợp do mở rộng cơ sở/cải tạo/đổi mới, dịch vụ sẽ tạm ngưng.
 • Trường hợp mà việc cấm sử dụng dịch vụ là cần thiết do những lý do ngoài tầm kiểm soát của MYKOL.
 • Trường hợp xảy ra những thiên tai ngoài tầm kiểm soát như thiên tai, mất điện hay tình trạng khẩn cấp quốc gia.
 • Trường hợp do thay đổi dịch vụ, MYKOL sẽ cân nhắc, xem xét nếu điều đó là thích hợp.
 • Trường hợp các thành viên dưới 14 tuổi, các thành viên sử dụng tên giả, các thành viên/nhà tuyển dụng là đối tượng của Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên.
Những hạn chế về dịch vụ được quy định, MYKOL sẽ thông báo trước cho thành viên. Tuy nhiên, sẽ có ngoại lệ cho một số tình huống bất khả kháng không thể kiểm soát được, dịch vụ bị hạn chế như: lỗi hệ thống không xuất phát từ sơ xuất của quản trị viên,..., chúng tôi sẽ không thể thông báo trước được.

Điều XII: Cung cấp thông tin, thông báo cho thành viên
 • MYKOL có thể cung cấp những thông tin/quảng cáo đa dạng mà chúng tôi cho rằng cần thiết cho các thành viên trong nền tảng qua các bài đăng điện tử, trên những phương tiện truyền thông trực tuyến,... và có thể cung cấp theo yêu cầu riêng và có thu phí.
 • MYKOL có thể thỏa thuận theo quảng cáo với khách hàng, được phép sử dụng các quảng cáo được xuất bản trên dịch vụ nền tảng MYKOL hoặc tham gia vào các hoạt động xúc tiến của khách hàng. Nếu trong quá trình này xảy ra tranh chấp giữa thành viên và khách hàng, MYKOL quy định:
  • MYKOL sẽ gửi cho các thành viên/khách hàng mọi thông tin có liên quan.
  • Khi thông báo cho các thành viên, MYKOL sẽ sử dụng email hoặc số điện thoại đã đăng ký và sử dụng các công cụ truyền thông khác nhau do chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên trong trường hợp một email đại chúng được gửi đến một thành viên và thông báo sẽ được gửi đến một số thành viên không xác định, thông báo này có thể được gửi thông qua dịch vụ thay thế.
  • Trường hợp được công bố trên các phương tiện truyền thông hoặc thể hiện khách quan rằng MYKOL đã cố ý gây hại cho thành viên, MYKOL sẽ yêu cầu hủy bỏ quảng cáo trên các dịch vụ hoặc hạn chế ký kết các hợp đồng quảng cáo tương tự.
  • Thành viên có thể không nhận được thông báo yêu cầu từ MYKOL nếu đặt thông tin cá nhân giả mạo hoặc không thực hiện những thay đổi bắt buộc.

Điều XIII: Quản trị bưu chính
 • Bài đăng của thành viên đồng ý tham gia dự án phải được công bố công khai kể từ ngày đăng bài trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, nếu bài đăng hoặc nhận xét trong bài đăng không phù hợp để hiển thị cho công chúng, phía MYKOL có thể yêu cầu thay đổi hoặc xóa thành viên đó.
 • Nếu không có sự chấp thuận của khách hàng/phía MYKOL, thành viên không được xóa hay lựa chọn quyền riêng tư cho bài đăng. Nếu bài đăng bị xóa/bị chọn quyền riêng tư, thành viên phải thông báo trước cho MYKOL về thời gian và lý do.
 • Khách hàng/MYKOL có quyền yêu cầu bồi hoàn khoản bồi thường mà thành viên đã nhận từ khách hàng nếu bài đăng đã bị xóa hoặc chọn quyền riêng tư cho bài đăng.
 • Các bài đăng/đánh giá của khách hàng phải trên toàn bộ trách nhiệm của quản trị viên MYKOL.
 • Trong vòng 2 tiếng kể từ khi có yêu cầu của MYKOL, thành viên phải xoá/sửa hồ sơ cho thành viên trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp có một sự khác biệt cố hữu giữa sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế so với bài đăng.
  • Trường hợp thành viên không thực hiện, tiến hành phỉ báng hoặc làm hỏng danh tiếng của MYKOL/Khách hàng/Bên thứ ba.
  • Trường hợp thành viên vi phạm mục tiêu của các dịch vụ đánh giá.

Điều XIV: Nội dung quản trị
MYKOL có quyền từ chối nội dung mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:
 • Trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến Đất nước, tôn giáo, vi phạm hiến pháp, gây thiệt hại cho sự tồn tại của một quốc gia nào đó.
 • Trường hợp khách quan cho rằng có liên quan đến tội phạm.
 • Trường hợp vi phạm hình ảnh, tín dụng hoặc lợi nhuận của một bên thứ ba.
 • Trường hợp nội dung gây gián đoạn dịch vụ của MYKOL/khách hàng.
 • Trường hợp vi phạm huỷ hoại sự đoàn kết xã hội.
 • Trường hợp mã chứa dữ liệu tiêu cực có thể gây ra lỗi trong công nghệ thông tin.
 • Trường hợp vi phạm luật pháp hoặc các quy định liên quan của chính sách quản lý MYKOL.
 • Trường hợp liên quan đến hòa bình thế giới, trật tự thế giới và bất cứ tài liệu nào có thể xúc phạm mối quan hệ giữa các quốc gia.
 • Trường hợp vi phạm hiến pháp, gây thiệt hại cho sự tồn tại của một quốc gia nào đó.
 • Trường hợp có thể làm ảnh hưởng trật tự xã hội, vi phạm đạo đức xã hội, gây tổn hại đến tính tốt đẹp của trật tự xã hội, hành động vô đạo đức/vô nhân đạo.
 • Trường hợp cho thấy bạo lực, tàn ác hoặc hận thù quá mức.
 • Trường hợp có các từ ngữ chửi thề trong bài đăng.
 • Trường hợp gây tổn hại danh tiếng của người khác.
 • Trường hợp tài liệu có thể kích thích tình dục một người hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể gây tổn hại đến tình dục một người mà gây trái ngược với đạo đức tình dục.
Nếu vi phạm một trong những trường hợp trên, thành viên tham gia nền tảng có thể sẽ bị yêu cầu xóa nội dung của mình bất cứ lúc nào. Phương pháp/thủ tục xoá sẽ tuân theo chính sách và thông báo quản lý của MYKOL.

Điều XV: Chính sách bản quyền
 • Khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà MYKOL cung cấp, bản quyền nội dung sẽ thuộc về thành viên và thành viên đó sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại dân sự/hình sự nào về bất kỳ vi phạm bản quyền nào đã nộp.
 • Thành viên sẽ có quyền tác giả đối với các nội dung đã sáng tạo của mình và chúng tôi sẽ lưu các nội dung đó trên trang để phục vụ cho mục đích tìm kiếm thông tin kết nối.
 • Thành viên được phép xoá một phần hoặc xóa toàn bộ nội dung của bạn mà chúng tôi đã lưu và chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng phương pháp/thủ tục xoá tuân theo chính sách/thông báo quản lý.
 • Trường hợp MYKOL hứa trả tiền bồi thường về nội dung hoặc nội dung đã bồi thường cho thành viên thì khách hàng có thể sử dụng nội dung khuyến mại đó hoặc khi cần thiết mà không gây tổn hại hay điều chỉnh nội dung dưới sự đồng ý của thành viên. Trường hợp thành viên không đồng ý, chúng tôi sẽ không cung cấp nội dung cho khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ được sử dụng quyền/quyền công bố trong phạm vi dịch vụ liên quan đến nội dung của tất cả các thành viên. Quyền này sẽ được giới hạn trong nội dung đã thỏa thuận.

Điều XVI: Thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu
MYKOL được phép thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu SNS của các thành viên tham gia nền tảng. Dữ liệu này bao gồm: dữ liệu từ Blog, Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube và các dữ liệu tương tự với sự đồng ý của các thành viên cho các mục đích như:
 • Xây dựng bảng xếp hạng KOC/KOL/Influencers.
 • Kết nối người tham gia với nhà tuyển dụng phù hợp.
 • Tạo báo cáo thống kê truyền thông xã hội của các thành viên.
 • Tạo hồ sơ thành viên và báo cáo cung cấp cho khách hàng.
Khi một thành viên hoàn tất kết nối với SNS trong dịch vụ, điều này có nghĩa là họ đồng ý với tất cả việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu SNS theo điều khoản này.
Phạm vi dữ liệu được công ty thu thập theo điều khoản này được giới hạn trong dữ liệu công khai do mỗi SNS cung cấp. Trong đó, dữ liệu SNS được chúng tôi thu thập như sau:
 • Thu thập qua các bài đăng trên blog và dữ liệu thống kê Blog RSS
 • Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản Facebook của thành viên sử dụng API Facebook, dữ liệu thống kê về tài khoản đó và các dữ liệu khác liên quan đến tài khoản.
 • Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản Instagram của thành viên sử dụng API Facebook, dữ liệu thống kê về tài khoản đó và các dữ liệu khác liên quan đến tài khoản.
 • Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản Youtube của thành viên sử dụng API Youtube, dữ liệu thống kê về tài khoản đó: dữ liệu cho kênh, dữ liệu cho từng video, và các dữ liệu khác liên quan đến tài khoản.
 • Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản Tiktok của thành viên sử dụng API Tiktok, dữ liệu thống kê về tài khoản đó: dữ liệu cho kênh, dữ liệu cho từng video, và các dữ liệu khác liên quan đến tài khoản.

Điều XVII: Dữ liệu SNS thành viên được cung cấp cho bên thứ ba
MYKOL có quyền cung cấp dữ liệu SNS của thành viên cho khách hàng theo mục đích tại điều XVI của điều khoản sử dụng này. Một khi thành viên hoàn tất đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo riêng và nhận được sự đồng ý xác minh rằng dữ liệu SNS có thể được cung cấp cho bên thứ ba như trên.

Điều XVIII: Thỏa thuận SNS và thỏa thuận chính sách
Khi thành viên tạo dựng hồ sơ trên MYKOL và hoàn tất liên kết tới dịch vụ Youtube, Tiktok, điều này có nghĩa là họ đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của SNS bên ngoài.
MYKOL phải tuân thủ các chính sách sau:Lưu ý, chúng tôi không chịu trách nhiệm nào về các điều khoản và chính sách bảo mật của dịch vụ SNS bên thứ ba.

Điều XVIX: Chấm dứt kết nối SNS, xóa dữ liệu SNS
Khi một thành viên không còn muốn công ty thu thập dữ liệu SNS của riêng họ hoặc muốn xóa các dữ liệu SNS đã được MYKOL thu thập trước đó, họ có thể chấm dứt kết nối SNS để ngừng thu thập và sử dụng dữ liệu SNS thông qua các cách sau:
 • Ngắt kết nối SNS khỏi dịch vụ hồ sơ và đánh giá của MYKOL.
 • Xoá kết nối với Youtube.
 • Xóa kết nối với Tiktok
 • Xoá kết nối thông qua cài đặt Facebook với Facebook và Instagram.
Ngay sau khi thành viên có cách hành động chấm dứt kết nối SNS, chúng tôi sẽ tiến hành xóa tất cả dữ liệu SNS trước đó, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
Lưu ý, đây không phải là trường hợp thông tin cá nhân được thu thập thông qua các thủ tục quy định tài điều XVI.

Điều XX: Thông báo về việc công bố và sử dụng nội dung của khách hàng.
Nội dung của bản quyền sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 15 của chính sách này.
Trường hợp nội dung được xuất bản và sau đó thông báo cho MYKOL, URL sẽ được phép sao chép/in bởi khách hàng. Điều này nghĩa là thành viên đồng ý in/nộp các dữ liệu cho khách hàng.
Phía khách hàng không thể sử dụng nội dung của thành viên đã đăng ký nền tảng mà chưa được sự đồng ý của MYKOL. Khách hàng phải đàm phán với MYKOL để sử dụng các nội dung này.

Điều XXI: Nghĩa vụ của các bên.
Nghĩa vụ của MYKOL:
 • MYKOL phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và tuyệt đối không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm trật tự công cộng/đạo đức và cố gắng đảm bảo cung cấp các dịch vụ nhất quán và an toàn như đã thoả thuận.
 • MYKOL có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên tham gia và cung cấp các dịch vụ an toàn, thiết lập một hệ thống an ninh và xuất bản/tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.
 • MYKOL không phân phối/cung cấp cho bên thứ ba bất cứ thông tin cá nhân nào về thành viên nếu không có sự chấp thuận của thành. Tuy nhiên, nghĩa vụ này sẽ được miễn trừ áp dụng nếu bên thứ ba cần cung cấp thông tin là cơ quan chính phủ đã được kiểm chứng hoặc khi có các yêu cầu điều tra hoặc vì các lý do khác có ích cho cộng đồng. Việc bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên tham gia sẽ được MYKOL tuân theo luật/quy định liên quan đến chính sách thông tin cá nhân do MYKOL đã thông cáo.
 • MYKOL phải phản ánh ý kiến/khiếu nại hợp lý của người sử dụng và sẽ thiết lập/quản lý đội ngũ chăm sóc khách hàng, ưu tiên giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên , trong trường hợp không thể giải quyết vấn đề khiếu nại ngay lập tức, MYKOL phải thông báo cho người sử dụng lý do chậm trễ.
 • MYKOL có nghĩa vụ sửa chữa, khôi phục lại bất kỳ thiệt hại/hư hỏng nào của máy chủ đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn, trừ khi có những tình tiết giảm nhẹ.

Nghĩa vụ của thành viên, người sử dụng dịch vụ:
 • Nếu không có thỏa thuận và chỉ định của MYKOL, quyền sử dụng của thành viên sẽ bị giới hạn bởi quyền sử dụng của thành viên và không được chuyển giao/sử dụng như một đảm bảo quyền này.
 • Thành viên/người sử dụng dịch vụ bị cấm sử dụng các dịch vụ sau:
  • Bất kỳ hành động nào vi phạm quy định/pháp luật/tiền đề.
  • Bất kỳ hoạt động nào của MYKOL có thể được coi là gây thiệt hại cho khách hàng, bao gồm công thức/công thức bí mật.
  • Bất kỳ hành động vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.
  • Bất kỳ hành động nào tương tự chiến dịch bầu cử hoặc bất kỳ hành động nào vi phạm Đạo luật Bầu cử Chính thức.
  • Cung cấp/đặt các thông tin sai lệch trong yêu cầu sử dụng hoặc sử dụng thông tin của bất kỳ người nào khác (email, mật khẩu, địa chỉ blog, địa chỉ RSS,...)
  • Bất kỳ dịch vụ nào vì mục đích thương mại và không được phép của MYKOL. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết cho các mục tiêu công cộng hoặc vi lợi nhuận của thành viên tham gia, thành viên có quyền gửi yêu cầu xem xét cho MYKOL trước khi được cấp phép.
  • Vi phạm quyền/bản quyền của bên thứ ba với nền tảng MYKOL.
  • Bất kỳ hành vi nào gây gián đoạn công việc quản lý website của MYKOL, sử dụng thành viên khác hoặc giả mạo là nhân viên/quản trị viên của MYKOL. Nếu MYKOL xác định rằng thông tin do thành viên cung cấp hông đầy đủ và yêu cầu xoá các thông tin trên bài đăng/bình luận có liên quan thì phải xoá các bài đăng/bình luận đó trong vòng 1 ngày kể từ khi có yêu cầu xoá.
  • Bất kỳ hành động nào chiết xuất lợi nhuận thông qua các cuộc tấn công, quảng cáo, hành động thương mại khác qua các trang web bất hợp pháp, hoặc phân phối các phần mềm bất hợp pháp.
 • Mọi vấn đề khác, thành viên/người sử dụng phải tuân theo chính sách quản lý của MYKOL. Bất kỳ trường hợp nào vi phạm Nội dung quản trị đều có thể bị hạn chế từ chúng tôi.
 • MYKOL/khách hàng có thể yêu cầu bồi thường/trả lại tiền cho thành viên, xóa tài khoản thành viên có liên quan và khởi kiện thành viên nếu có vi phạm nghiêm trọng.

Điều XXII: Bồi thường thiệt hại
 • MYKOL sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong việc cung cấp các dịch vụ miễn phí mà không vi phạm bất kỳ chính sách thông tin cá nhân đã quy định nào.
 • Trường hợp thiệt hại xảy ra đối với thành viên/bên thứ ba thông qua hành động cố ý/cẩu thả của MYKOL, thành viên có thể gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại trong phạm vi khoản phí sử dụng mà MYKOL đã cung cấp cho công ty.
 • MYKOL sẽ không bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho thành viên nếu thiệt hại đó xảy ra do việc quản lý dịch vụ của MYKOL, trong đó, thành viên lưu trữ các nội dung, giá trị thông tin hay bất kỳ thiệt hại nào khác do máy tính của MYKOL (phần cứng/phần mềm, mất tài liệu,..) ngay cả khi thành viên đã thông báo trước cho MYKOL.
 • Trong yêu cầu bồi thường thiệt hại, thành viên phải đệ trình cho MYKOL lý do yêu cầu, số tiền thiệt hại và bằng chứng trong vòng 3 tháng bằng văn bản.

Điều XXIII: Miễn trách nhiệm
MYKOL sẽ được miễn trách nhiệm trong những trường hợp sau:
 • Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai, chiến tranh hoặc bất kỳ thiên tai không kiểm soát khác.
 • Trường hợp lợi nhuận dự kiến không đạt được thông qua các dịch vụ do thành viên/khách hàng cung cấp hoặc thông qua việc lựa chọn các tài liệu phục vụ có liên quan.
 • Trường hợp doanh nghiệp viễn thông trọng điểm tạm dừng hoặc không cung cấp hình thức thông thường, dịch vụ viễn thông và có thiệt hại xảy ra.
 • Bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho thành viên thông qua việc sử dụng dữ liệu của dịch vụ.
 • Bất kỳ sự đau khổ tinh thần nào gây ra cho thành viên bởi một thành viên khác.
 • Bất kỳ thiệt hại nào do sửa chữa/trao đổi lắp đặt, kiểm tra, xây dựng và bất kỳ nguyên nhân không kiểm soát nào khác.
 • Bất kỳ hành động nào (truyền dữ liệu, hoạt động công cộng khác,..) giữa các thành viên hoặc một thành viên và một bên thứ ba.
 • Bất kỳ khuyết tật/lỗi nào do thành viên gây ra.
 • Bất kỳ thông tin, tài liệu, độ tin cậy, sự chính xác,..của thành viên nền tảng.

Điều XXIV: Thẩm quyền và Luật áp dụng.
 • Bất kỳ điều khoản nào không được định nghĩa trong thỏa thuận điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ liên quan đến Luật và các quy định của Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và Luật/thông lệ có liên quan.
 • Bất kỳ điều khoản nào không được định nghĩa trong thỏa thuận điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ được đề cập trong một thỏa thuận/chính sách riêng biệt do MYKOL xác định.

Điều XXV: Những điều khoản khác
 • Trong những trường hợp cần thiết, MYKOL có thể tạm ngưng/ngừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ bằng cách thông báo qua website.
 • Sự đồng thuận/thỏa thuận/thông báo liên quan đến thỏa thuận này, theo những thay đổi theo chính sách của MYKOL, thông báo của một tổ chức công, cải cách pháp luật sẽ là một phần trong thỏa thuận điều khoản này.
 • MYKOL sẽ xem xét các ý kiến/khiếu nại chính đáng cho người sử dụng và cố gắng giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia (các thành viên, thành viên và khách hàng, khách hàng và khách hàng) và sẽ thiết lập đội ngũ quản lý chăm sóc khách hàng.
 • MYKOL sẽ chủ động xem xét các khiếu nại/ý kiến của các thành viên được coi là hợp lý, xử lý vấn đề một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trường hợp không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, MYKOL sẽ thông báo lý do trì hoãn đến thành viên qua hotline/email.

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng dịch vụ MYKOL, vui lòng gửi Email tới địa chỉ: mykol.vn@gmail.com để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất. Trước khi sử dụng dịch vụ của MYKOL, bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận điều khoản sử dụng dịch vụ trên. Khi bạn đã truy cập và sử dụng dịch vụ của MYKOL, chúng tôi xem như bạn đã chấp nhận Điều khoản sử dụng này.
fb-icon
zalo